RACKSTADMUSEET
måleri och skulptur våren 2015

FOTON: Anders Fredholm, Stefan Rydéen