HIDINGE NYA SKOLA – Film. Uppdraget var att skapa en serie konstverk till den nybyggda skolans inom- och utomhusmiljöer. I en tre minuters film berättar
Stefan om projektet och om sitt sätt arbeta.
Se filmen här >>

BILDSERIE – Händelser med händer. Om händernas obönhörliga sökande, om otydlighet och tydlighet, och om det vackra. Uttrycksfulla, suggestiva, händer som talar om det vi inte vet, om det vi skapar betydelser av. Vi överväger tolkningar genom år av levande uppmärksamhet.

GALLERI ÖRSTA – Separatutställning. "Jag letar efter sätt att se bortom alla föreställningar om hur saker och ting ser ut. Jag söker det ospårade landskapet där avsikten får möta tveksamheten och skörheten. Verken är försök att definiera det som ständigt glider undan definitionen. De träder fram från en plats bortom och under allt, där motsatser upplöses, förenas och smälter samman. Inuti det kända finns det okända, ett främmande språk och ett annat alfabet." Se bilder >>

LUX – interaktiv konstpaviljong. Idén är en liten, lättplacerad utställningshall, som kan användas på ett okonventionellt sätt. Den är ständigt tillgänglig för almänheten, men behöver inte alltid ha personal på plats. Konstpaviljongen ovan ingår i Lilla å-promenaden. Läs mer här>>

KUMLA UTSTÄLLNINGSHALL – Separatutställning. "Den påtagliga närvaron av konstnären som idé, inte som person. Konstnären är Skaparen. Skaparen är den imaginäre arkitekten. Imaginär arkitektur: öar, broar, linjer – förbindelser och sammanhang, samtidigt befriad från verklighetens tyranni." E. L. Se bilder >>

POINTS – LOOKING. En serie installationer.