HEM

Intresset för den offentliga konsten är stort. Därför är det väldigt inspirerande att vara konstkonsult och å ena sidan tillfredsställa en beställares önskemål och andra sidan skapa nya möjligheter för konstnärer.

Som konstkonsult hjälper jag er att skapa ett konstprogram och att hitta rätt konstnär för ert projekt. Det kan gälla ett enskilt verk eller en hel konstnärlig gestaltning. Jag tar ansvar för hela processen, från idéstadiet till slutbesiktning och invigning. Allt sker i dialog med beställaren. Jag hjälper er att hitta rätt upphandlingsform och deltar i framtagandet av alla erforderliga dokument och avtal.

Jag har i egenskap av verkande konstnär stor erfarenhet av olika typer av konstnärliga gestaltningsprojekt, god kännedom om konstvärlden och om konstnärliga utryck. Mina beställare är kommuner, institutioner, fastighetsföretag och organisationer

Referenser:
Konstintendent Jesper Blåder, Örebro Konsthall, 019-214897
Konsthallschef Anna-Karin Wulgué, Örebro Konsthall, 019-214897Bilderna ovan visar ett exempel från mina uppdrag som konstkonsult. Uppdraget utfördes våren 2018. Beställare var Örebro Konsthall/Örebro Kommun. Konstnären Tilda Lovell skapade fyra aluminiumreliefer till Brunnsskolan i Örebro. Verkets titel är "Vattenväsen", vilket anknyter till skolans rum som fått namn med
associationer till vatten, exempelvis "Forsen".


_______________________________________________________________________________________________________

HEM