HEM

Intresset för den offentliga konsten är stort. Därför är det väldigt inspirerande att vara konstkonsult och å ena sidan tillfredsställa en beställares önskemål och å andra sidan skapa nya möjligheter för konstnärer.

Som konstkonsult hjälper jag er att skapa ett konstprogram och lämna förslag på lämpliga konstnärer för ert projekt. Uppdraget kan gälla ett enskilt verk, en hel konstnärlig gestaltning eller inköp av lös konst. Jag tar ansvar för hela processen, från idéstadiet till slutbesiktning och invigning. Jag är bra på att hitta uppslag utifrån givna förutsättningar och kan bidra till idéprocessen genom förstudier och inventering av möjliga sammanhang. Jag hjälper er även att hitta rätt upphandlingsform och deltar i framtagandet av alla erforderliga dokument och avtal, eller underlag för ansökningar i förekommande fall.

Jag har i egenskap av verkande konstnär stor erfarenhet av olika typer av konstnärliga gestaltningsprojekt, god kännedom om konstvärlden och om konstnärliga utryck och kan se en frågeställning både ur konstnärens och beställarens perspektiv. Mina beställare är kommuner, institutioner, fastighetsföretag och organisationer.

Referenser lämnas på begäran.SE URVAL AV GENOMFÖRDA KONSULTUPPDRAG >>
_______________________________________________________________________________________________________

HEM