OFFENTLIGA VERK I URVAL X
Lilla husspöket och de fyra årstidernas stjärnhimlar. Karlsdalsallén Örebro. Offentligt uppdrag för Botrygg AB. Entré och fyra våningsplan.
En vilja att besjäla ett ingemansland som husets invånare passerar dagligen på väg bort och hem. Konstverken kan vara som behållare för alla
händelser i vardagen.
Väsen och Minnet av ett snöfall, två verk för Hidinge nya skola , Lekebergs Kommun
Skulpturerna ovan ingår i en serie – ”Fnulningar” – om nio verk för skolans inomhus- och utomhusmiljö.
Mer information och fler bilder finns i denna pdf>>
Indiska reptricket 2008 Uppdrag: Eyrahusen, Örebro Bostäder. Material: Patinerat linoljebränt järn. Stensättning av granit.
Gestaltning av entréer till två punkthus. Idé: Att blanda skulptur med funktion.
Tillverkning: Mekly AB, Bergmans Gjuteri
Mellan slump och nödvändighet 2003, Örebro Kommun, Lilla å-projektet
Skulpturen är gjuten i brons och patinerad svart, skapad till denna plats vid det fyra km långa skulpturstråket efter Lillån i norra Örebro.
Mer information om Lilla å under projects>>
Badhusberget Non Stop, Lysekil 2014 Uppdrag: Inom ramen för konstprojektet Artworker4A skapa platsspecifik konst som gärna fick engagera barn och ungdomar. Projektet drivs med stöd från bland andra Statens Konstråd och Lysekil Bostäder.
I Stefan Rydéens tolkning av uppdraget ingick en noggrann undersökning av områdets karaktär och arkitektur för att kunna skapa ett konstverk med maximal positiv verkan. Områdets barn fick sedan rent praktiskt delta i utförandet av verket, efter inledande workshops. Läs mer i
denna pdf >>
Kasper och Dungen 2010-11 Uppdrag Asker Skola, Örebro Kommunfastigheter. Material: betong, polurea, järnrör, ek, aluminium, växter.
Gestaltning av helt ny skolgård med lekskulpturer, bänkar, stensättning, samt ett utomhusklassrum med tak.
Pedagogiskt arbete med eleverna vid utformningen.
Samarbete: Landskapsarkitekt Anna Henriksson
Artiklar om projektet i ETC Örebro LÄNK>> och NA LÄNK>>
Entreprenad och tillverkning: Josefsson entreprenad AB, Coating Specialist, Mekly AB, Nora Bläster och Måleri, Aktiv EL
Gläntan och Gå i alla landskap (serie), 2014-15, Örebro Kommun
Målningar för serviceboende på Peppargatan och Skepplandsgatan i Örebro.
Mer information och fler bilder finns i denna pdf>>
Nya polishuset i Södertälje 2013 Inköp av Statens Konstråd.
Två verk ur serien Nya alfabet: Artär och Strömmar. Blåst glas.