PROJEKT FÖR GRUNDSKOLOR OCH GYMNASIER


PROJEKT I DET OFFENTLIGA RUMMET >>
X
    FADDERKLASSER
Stefan Rydéen arbetar med konst- och
kulturprojekt för grundskolan och gymnasiet,
ofta inom ramarna för Skapande skola, men
också som betydelsefulla delar av andra
större projekt som han leder. Att ge elevernas
konstnärliga och kreativa sida utrymme i olika
kulturprojekt är ofta nyckeln till ett bättre
resultat i de teoretiska ämnena. 2013-14 har han
varit verksam inom projektet ART KOD i Örebro.

Förutom konstnär är Stefan Rydéen utbildad
fritidspedagog och har stor erfarenhet från
praktiskt arbete med barn och ungdom.
Arbetssättet är dynamiskt, med inriktning på
att såväl i grupp som enskilt känna kulturens
och skapandets värde för utveckling och
arbetsglädje. Stor vikt läggs vid ett gott
pedagogiskt samarbete med lärarna.


Ladda hem pdf om pedagogiska projekt

Skapande Skola Västerås (se katalogen s 11-12)

Projektet Lilla Å-promenaden (Beskrivs närmare under Projekt)
Elva fadderklasser ingick i ett pedagogiskt program, där de provade på att fantisera och skissa på skulpturer till de olika
utvalda platserna längs ån.
    UTFORMNING AV SKOLGÅRD
Asker skolgård i Örebro Beställare: Örebro Kommun
Uppdraget var att skapa en helt ny skolgård med lekskulpturer, sittplatser, nya växter mm. Process: Eleverna blev delaktiga i sin nya skolgårds utformning genom att rita och fanatisera, vilket gav Stefan Rydéen ett stort underlag att forma från. Eleverna fick skapa målningar, som sedan monterandes upp vid alla entréer vid skolgården. Elevernas medverkan organiserades tillsammans med lärare och övrig personal. Projektet pågick i etapper under två år.

Ladda hem pdf
KONSTPROJEKT FÖR SKOLGÅRD
Lindåsens och Saltängens skola i Laxå Beställare: Laxå Kommun
Alla elever i klass 3 på Lindåsens skola och Saltängens skola fick möta Stefan Rydéen och skapa egna skulpturförslag till sina skolgårdar. Inledningsvis fick eleverna prova olika metoder att skapa, samt en inblick i vad offentlig konst innebär. Sedan gjorde de egna skissförslag och fick prova relationer och placeringar på skolgården genom att själva fysiskt gestalta sina skulpturskisser. (På bilden t h två hundar och ett lejon.) Syftet med projektet är dels att eleverna får utveckla sitt skapande språk, dels en övning i demokrati: att bli delaktig i utformningen av sin egen skolgård.
KORRIDORMÅLNING
Korridormålning på Risbergska skolan i Örebro

Workshop med 28 elever indelade i åtta arbetsgrupper. Syftet var att eleverna skulle bearbeta, formulera och synliggöra sina gemensamma erfarenheter i bild och text på stora väggmålningar.

WORKSHOP MED UNGDOMAR

Gerilladjuren på stan i Årjäng
Workshop med ungdomar från hela Sverige. Syftet var att skapa en konsthändelse i Årjängs centrum. Vi skapade fantasidjur av återvinningsmaterial i vår verkstad. Diskuterade hur djuren skulle placeras på olika ställen i stadens centrum och hur mötet med Årjängsborna skulle kunna bli. Som avslutning på en gågata skapades fler djur med kritor, som en slags serieteckning. Genomfört i samarbete med performancekonstnären Ingrid Alsbjer.