KONSTKONSULT & PROJEKTLEDARE – uppdrag i urval

KONSTPEDAGOGISKA PROJEKT >>

OM UPPDRAGET KONSTKONSULT >>

X
Brunnsskolan Våren 2018
Gestaltningsuppdrag för Brunnsskolan i Örebro Beställare: Örebro Kommun. VATTENVÄSEN, konstnär Tilda Lovell. Hemsida >>
Konstverket anknyter till skolans olika lokaler, vilka har namn som anspelar på vattenföreteelser. Elever och lärare inbjöds till samtal med konstnären.
Våghustorget - Järntorget 2007-2011

Konst till tre torg Beställare: Örebro Kommun / Örebro Stadsbyggnad
Uppdraget bestod i Våghustorgets fall av att skapa en yta för spontan lek på torget. För Järntorget handlade det om en stor omvandling av en yta som förut dominerats av en parkeringsplats.
Lilla Å-promenaden Idégivare och initiativtagare. 1997-2004
Skulpturprojektet Lilla Å-promenaden Beställare: Örebro Kommun / Örebro Stadsbyggnad
Promenaden är fyra km lång och inbegriper verk av tio konstnärer, en ljusdesigner och en arkitekt. Samarbete med 7 yrkesutbildningar, 5 skolor, 5 föreningar, samt boende i området. Elva fadderklasser ingick i ett pedagogiskt program, där de provade på att fantisera och skissa på skulpturer till de olika platserna. Sammanlagt 63 företag var med och sponsrade under de olika etappåren, vilket skapade ett starkt genomförande.
Uppdraget innefattade idé, plan och genomförande, ekonomi och samarbetsformer.

KONSTNÄRLIGA UTGÅNGSPUNKTER
"
Konst är sällan med i stadsplaneringen från begynnelsen, den kommer i bästa fall in i slutet, som en slags garnering. Men det är viktigt att låta konsten finnas med redan i början och låta konstnären vara med i utformningen – att ge möjlighet till gränsöverskridande projekt där olika kompetenser samverkar.Jag ville ge konsten en utökad betydelse i det samhälle vi gemensamt skapar. Min idé var att låta konstnärerna arbeta utifrån platsens karaktär och att skapa en spännande blandning mellan olika konstnärliga uttryck. Det var samtidigt utmanande att integrera konsten i en icke-traditionell miljö. Skolklasser, föreningar, företag m fl engagerades på olika nivåer i processen. Genom delaktighet i samarbete  gjorde vi det omöjliga möjligt."
Stefan Rydéen för Örebro kommun

Förverkligat med stöd från Örebro läns Landsting, Framtidens kultur och Statens Konstråd.

Läs om promenaden och de ingående verken på Örebro Kommuns hemsida LÄNK >>
Vinnare av Svenska Ljuspriset 2004 LÄNK >>. Svenska Hälsoinstitutet framhöll projektet som ett av Sveriges bästa. LÄNK >> (Pdf, se sid 23-24)
Uppsats från Högskolan på Gotland
LÄNK >>
Ladugårdsängen 2003
Konst till fyra nyproducerade hus på Ladugårdsängen i Örebro Beställare: Örebro Bostäder. VÄLKOMNARE, konstnär Eva Fornåå. Hemsida >>
Konstprogrammet formulerade en idé om hemkomst för de boende, att något skulle möta i entrén varje dag, med ett varmt tilltal.
Memento 2003-2009
Skulpturprojektet Memento Beställare: Örebro Kyrkogårdsnämnd / Örebro Kyrkogårdsförvaltning
Genomfördes på Örebros kyrkogårdar. Uppgiften var att utveckla olika kyrkogårdars unika miljöer med konsten som medel och skapa andliga parker för alla människor och trosuppfattningar. Projektet genomfördes i olika etapper med flera konstnärer.
Projekbeskrivning från Örebro Kyrkogårdsförvaltning LÄNK>>