… som står före entrén till utställningshallen. En maskin som tillverkar vintergator. Genom att se in genom öppningen ser betraktaren Vintergatan. Varje betraktare skapar sitt eget minne, en vintergata är allas rättighet. Det är brist på vintergator!