HEMINFORMATIONSFILER OCH ARTIKLAR I PDF- OCH JPG-FORMAT


Nedan finns exempel på projektidéer och arbetssätt. Kontakta Stefan Rydéen
för att diskutera hur projekt kan skräddarsys efter era behov.

För egenproducerat material nedan: © Stefan Rydéen och respektive fotograf.
KONSTPEDAGOGISKA PROJEKT FÖR SKOLA

Allmän info >>

Badhusberget i Lysekil >>

Skolgården - Askers skola >>

Utbudskataloger:
Region Örebro län (sid 7) >>
Västerås Stad – Skapande skola (sid 14-15) >>
Västra Götaland – Kulturkatalogen >>

PROJEKT I DET OFFENTLIGA RUMMET

Allmän info – Utveckla din stad >>

Konst och funktion >>

Öppen plats – en interaktiv yta i stadens mitt >>

Punkten – ett litet apberg mitt i City >>

Lilla Å-promenaden – Svenska ljuspriset >>

Lilla Å-promenaden – folder >>

ARTIKLAR

Separatutställning Galleri Örsta – Kulturdelen >>

Sikte på Tjeckien – Örebroarn >>

Konst att röra vid – NA >>

Ett torg i förändring – NA >>

Memento – Örebro kyrkogårdsnämnd >>

Konstpaviljongen Lux >>

ÖVRIGT

Stefan Rydéens CV >>

Presentation på The Art of Sweden >>


_______________________________________________________________________________________________________


HEM