_____________________________________________________________    
 IN ENGLISH         MONGREL/RYDÉEN        PEDAGOGISKA PROJEKT         LADDA NER